Zwyżka powinna być bezpieczna.

wynajem zwyżki ZabrzeBezpieczny punkt mocowania lin ratunkowych, smyczy lub wciąganych lin ratunkowych.
Jako punkt kotwiczenia można zastosować stal konstrukcyjną lub rurę procesową.

Rur zraszaczy, orurowania lub kanału nie należy wykorzystywać jako punktu kotwiczenia.

Pomocnik - osoba na obwodzie obszaru pracy, której powierzono zadanie monitorowania i komunikowania się z upoważnwynajem zwyżki Zabrze .

Widok do druku:

wynajem zwyżki Zabrze