Przewody ujemne i dodatnie tworzą ścieżkę

ogniwa fotowoltaiczne poznańFotowoltaika jest nauką stojącą za najpopularniejszą formą wykorzystania energii słonecznej. Jest to proces przekształcania światła słonecznego bezpośrednio w elektryczność.

Efekt fotowoltaiczny zaobserwowano po raz pierwszy w 1839 roku.

Histoogniwa fotowoltaiczne poznań .