etykiety nalepki

naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.
DTP (ang.
desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi.
Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku.
W tym znaczeniu termin te

etykiety nalepki .

Widok do druku:

etykiety nalepki